Đặng hồng quân

Phó Giám Đốc Điều Hành – Trưởng Phòng Đào Tạo

Hãy thật giỏi , để họ không thể bỏ qua bạn!

 • Tác giả của hơn 20 khóa học tại Namas trong đó nổi bật có khóa học “Kinh doanh & vận hành quán cà phê 4.0” là khóa học cốt lõi của chủ đầu tư khi bắt đầu kinh doanh. 
 • Manager tại NAMAS GROUP 
 • Co-Founder Sứ Cà Phê
 • R&D tại Lofita Tea & Coffee
 • Bar Manager – Chuỗi cửa hàng Vintage 1976 Cafe
 • Admin tại CỘNG ĐỒNG CHỦ QUÁN CAFE VIỆT NAM
 • Sở hữu kênh Tiktok Thầy Giáo Pha Chế với hơn 200.000 follower sau 3 tháng hoạt động 
 • Giảng dạy và đào tạo hơn 4000+ học viên trong và ngoài nước. 
 • Tư vấn và set up, vận hành trên 30+ mô hình kinh doanh F&B.

Đam mê ưa thích và nghiên cứu về nhóm đồ uống  Trà Đạo đạt giải nhì trong cuộc thi Nghệ Nhân Trà Đạo tổ chức tại Lofita. 

Sau nhiều năm trải nghiệm và quản lý các mô hình F&B Thầy Quân nắm bắt được rõ các ưu nhược điểm của thị trường theo từng giai đoạn phát triển. Và với mong muốn truyền đạt, trao đi những kiến thức quý giá qua từng khóa học giúp công đồng kinh doanh F&B Việt Nam ngày càng lớn mạnh hơn.

Đặng hồng quân

Phó Giám Đốc Điều Hành – Trưởng Phòng Đào Tạo

Hãy thật giỏi , để họ không thể bỏ qua bạn!

 • Tác giả của hơn 20 khóa học tại Namas trong đó nổi bật có khóa học “Kinh doanh & vận hành quán cà phê 4.0” là khóa học cốt lõi của chủ đầu tư khi bắt đầu kinh doanh. 
 • Manager tại NAMAS GROUP 
 • Co-Founder Sứ Cà Phê
 • R&D tại Lofita Tea & Coffee
 • Bar Manager – Chuỗi cửa hàng Vintage 1976 Cafe
 • Admin tại CỘNG ĐỒNG CHỦ QUÁN CAFE VIỆT NAM
 • Sở hữu kênh Tiktok Thầy Giáo Pha Chế với hơn 200.000 follower sau 3 tháng hoạt động 
 • Giảng dạy và đào tạo hơn 4000+ học viên trong và ngoài nước. 
 • Tư vấn và set up, vận hành trên 30+ mô hình kinh doanh F&B.

Đam mê ưa thích và nghiên cứu về nhóm đồ uống  Trà Đạo đạt giải nhì trong cuộc thi Nghệ Nhân Trà Đạo tổ chức tại Lofita. 


Sau nhiều năm trải nghiệm và quản lý các mô hình F&B Thầy Quân nắm bắt được rõ các ưu nhược điểm của thị trường theo từng giai đoạn phát triển. Và với mong muốn truyền đạt, trao đi những kiến thức quý giá qua từng khóa học giúp công đồng kinh doanh F&B Việt Nam ngày càng lớn mạnh hơn.