Lê Phương Linh

Giảng Viên Đào Tạo Dinh Dưỡng

“Tài sản cần có đầu tiên là sức khỏe!”
  • Hơn 3 năm nghiên cứu, tìm hiểu, trải nghiệm với dòng đồ uống và đồ ăn dinh dưỡng.
  •  Quản lý và phát triển thương hiệu Sữa Hạt BBNuts
  •  Giảng dạy hơn 800+ học viên tại các khóa học Healthy: Detox, Sữa hạt kinh doanh chuyên sâu, Eat clean nâng cao. Với mong muốn cộng đồng nhận lại được sức khỏe từ những kiến thức trao đi trong khóa học.  

Lê Phương Linh

Giảng Viên Đào Tạo Dinh Dưỡng

“Tài sản cần có đầu tiên là sức khỏe!”
  • Hơn 3 năm nghiên cứu, tìm hiểu, trải nghiệm với dòng đồ uống và đồ ăn dinh dưỡng.
  •  Quản lý và phát triển thương hiệu Sữa Hạt BBNuts
  •  Giảng dạy hơn 800+ học viên tại các khóa học Healthy: Detox, Sữa hạt kinh doanh chuyên sâu, Eat clean nâng cao. Với mong muốn cộng đồng nhận lại được sức khỏe từ những kiến thức trao đi trong khóa học.