Tra Giang min

Đặng thị trà giang

CEO – Co Founder

Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ

 • Co-Founder & CEO tại Học Viện Đào Tạo Dinh Dưỡng NAMAS 
 • Co-Founder tại Lofita Tea & Coffee
 • Co-Founder tại Thaidetox 
 • Founder tại An Nhiên Trà Thất
 • Founder tại Học Viện Trà Đạo
 • Manager tại Nghiện Trà 
 • Manager tại Cộng Đồng Sống Khỏe Mỗi Ngày

Đặng thị trà giang

CEO – Co Founder

Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ

 • Co-Founder & CEO tại Học Viện Đào Tạo Dinh Dưỡng NAMAS 
 • Co-Founder tại Lofita Tea & Coffee
 • Co-Founder tại Thaidetox 
 • Founder tại An Nhiên Trà Thất
 • Founder tại Học Viện Trà Đạo
 • Manager tại Nghiện Trà 
 • Manager tại Cộng Đồng Sống Khỏe Mỗi Ngày