Quang Anh min

Đinh Quang Anh

Giảng Viên Chay Thanh Tịnh

  • Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành ẩm thực trong đó có 5 năm trong ngành đồ ăn chay.
  • Từng làm việc tại các nhà hàng cao cấp tại Hà Nội như: Cowboy Jack, Softwater, Steakout…sau đó chuyển sang hướng đồ ăn chay từng làm bếp trưởng tại nhiều nhà hàng.
  • Từng dạy nấu ăn chay trên truyền hình và kết hợp tổ chức giảng dạy cho các đầu bếp ở các khu công nghiệp ở các tỉnh phía Bắc.
  • Đào tạo hơn 80+ khóa học Chay Thanh Tịnh cùng 1500+ học viên tham gia khắp cả nước.

Đinh Quang Anh

GV Chay Thanh Tịnh

  • Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành ẩm thực trong đó có 5 năm trong ngành đồ ăn chay.
  • Từng làm việc tại các nhà hàng cao cấp tại Hà Nội như: Cowboy Jack, Softwater, Steakout…sau đó chuyển sang hướng đồ ăn chay từng làm bếp trưởng tại nhiều nhà hàng.
  • Từng dạy nấu ăn chay trên truyền hình và kết hợp tổ chức giảng dạy cho các đầu bếp ở các khu công nghiệp ở các tỉnh phía Bắc.
  • Đào tạo hơn 80+ khóa học Chay Thanh Tịnh cùng 1500+ học viên tham gia khắp cả nước.