Ms. Quy trà

Giảng viên Trà Đạo

“Sứ mệnh của Namas là xây dựng nên một cộng đồng F&B phát triển bền vững”

phạm minh khánh

Hiệu Trưởng – Co Founder

“Sứ mệnh của Namas là xây dựng nên một cộng đồng F&B phát triển bền vững”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.