Nguyễn Đăng Hiếu

Giảng Viên Đào Tạo

Đam mê, sự cố gắng và lòng kiên trì chính là chìa khóa của thành công! 

–   Đã có hơn 6 năm kinh nghiệm trong ngành F&B đã làm việc tại nhiều quán, chuỗi cà phê ở Hà Nội. 

– Thành thạo các nhóm đồ uống tổng hợp, cafe máy và giữ vị trí quản lý tại nhiều quán, chuỗi cafe ở Hà Nội trong 5 năm làm việc.  

 • Manager tại Kaffe Cây Xăng
 • Manager tại PABLO Cheesetart 
 • Head Bar tại Jade&Copper 
 • STORE MANAGER tại The Coffee House 
 • Đào tạo các khóa học về pha chế tổng hợp cho hơn 2000+ chủ quán trong và ngoài nước 
 •  Set Up và vận hành khai trương 15+ quán cho các học viên

Nguyễn Đăng Hiếu

Giảng Viên Đào Tạo

Đam mê, sự cố gắng và lòng kiên trì chính là chìa khóa của thành công! 

–   Đã có hơn 6 năm kinh nghiệm trong ngành F&B đã làm việc tại nhiều quán, chuỗi cà phê ở Hà Nội. 

– Thành thạo các nhóm đồ uống tổng hợp, cafe máy và giữ vị trí quản lý tại nhiều quán, chuỗi cafe ở Hà Nội trong 5 năm làm việc.  

 • Manager tại Kaffe Cây Xăng
 • Manager tại PABLO Cheesetart 
 • Head Bar tại Jade&Copper 
 • STORE MANAGER tại The Coffee House 
 • Đào tạo các khóa học về pha chế tổng hợp cho hơn 2000+ chủ quán trong và ngoài nước 
 •  Set Up và vận hành khai trương 15+ quán cho các học viên