Nguyễn Hoàng Tú Anh

Giảng Viên Tạo Dinh Dưỡng

“Sức khỏe là thứ quý giá nhất”

Đồng hành với ngành F&B từ pha chế, bếp dinh dưỡng từ năm 2017 cùng giảng viên Diệu Linh. 

  • Hơn 4 năm nghiên cứu, tìm hiểu, trải nghiệm với dòng đồ uống và đồ ăn dinh dưỡng.
  •  Quản lý và phát triển thương hiệu Sữa Hạt BBNuts
  •  Giảng dạy hơn 1000+ học viên tại các khóa học Healthy: Detox, Sữa hạt kinh doanh chuyên sâu, Eat clean nâng cao. Với mong muốn cộng đồng nhận lại được sức khỏe từ những kiến thức trao đi trong khóa học.

Nguyễn Hoàng Tú Anh

Giảng Viên Tạo Dinh Dưỡng

“Sức khỏe là thứ quý giá nhất”

Đồng hành với ngành F&B từ pha chế, bếp dinh dưỡng từ năm 2017 cùng giảng viên Diệu Linh. 

  • Hơn 4 năm nghiên cứu, tìm hiểu, trải nghiệm với dòng đồ uống và đồ ăn dinh dưỡng.
  •  Quản lý và phát triển thương hiệu Sữa Hạt BBNuts
  •  Giảng dạy hơn 1000+ học viên tại các khóa học Healthy: Detox, Sữa hạt kinh doanh chuyên sâu, Eat clean nâng cao. Với mong muốn cộng đồng nhận lại được sức khỏe từ những kiến thức trao đi trong khóa học.