Minh Khanh min

phạm minh khánh

Hiệu Trưởng – Co Founder

“Sứ mệnh của Namas là xây dựng nên một cộng đồng F&B phát triển bền vững”

 • Founder & CEO tại Học Viện Đào Tạo Pha Chế NAMAS 
 • Founder & CEO tại Học Viện Đào Tạo Dinh Dưỡng NAMAS 
 • Founder & CEO tại Sứ Cà Phê 
 • Co-Founder tại Lofita Tea & Coffee 
 • Manager tại Hiệp Hội F&B Việt Nam
 • Manager tại CỘNG ĐỒNG CHỦ QUÁN CÀ PHÊ VIỆT NAM

phạm minh khánh

Hiệu Trưởng – Co Founder

“Sứ mệnh của Namas là xây dựng nên một cộng đồng F&B phát triển bền vững”

 • Founder & CEO tại Học Viện Đào Tạo Pha Chế NAMAS 
 • Founder & CEO tại Học Viện Đào Tạo Dinh Dưỡng NAMAS 
 • Founder & CEO tại Sứ Cà Phê 
 • Co-Founder tại Lofita Tea & Coffee 
 • Manager tại Hiệp Hội F&B Việt Nam
 • Manager tại CỘNG ĐỒNG CHỦ QUÁN CÀ PHÊ VIỆT NAM