Phạm Thị Diệu Linh

Trưởng Phòng Đào Tạo Dinh Dưỡng

“Có ba thứ bạn buộc phải có để trở thành người thành công. Đó là sức khỏe, đam mê và lòng kiên trì.”

–        Bắt đầu với ngành F&B từ pha chế, bếp dinh dưỡng từ năm 2015.
–        Từ năm 2017 với niềm đam mê nhóm đồ healthy và mong muốn lan tỏa tới cộng đồng Diệu Linh nên đã tập trung nghiên cứu cho ra các khóa học như Detox & healthy, Sữa hạt dinh dưỡng và Eat clean chuyên sâu. 

 •  Điều hành Học Viện Dinh Dưỡng Namas 
 • Quản lý và phát triển thương hiệu Sữa Hạt BBNuts
 • Tham gia nhiều Workshop chia sẻ về dinh dưỡng với vai trò là diễn giả. 
 • Co-Founder Greli – Think Green – Live Green, một thương hiệu về thực phẩm sạch.
 •  Admin CỘNG ĐỒNG SỐNG KHỎE MỖI NGÀY
 • Sáng tạo và phát triển sản phẩm Detox Healthy & Sữa Hạt Dinh Dưỡng chuỗi Lofita Drinks
 • Giảng dạy và đào tạo hơn 2000+ học viên trong và ngoài nước trong hơn 5 năm hoạt động.
 

PHẠM THỊ DIỆU LINH

Trưởng Phòng Đào Tạo Dinh Dưỡng

“Có ba thứ bạn buộc phải có để trở thành người thành công. Đó là sức khỏe, đam mê và lòng kiên trì.”
 • Bắt đầu với ngành F&B từ pha chế, bếp dinh dưỡng từ năm 2015.
 • Từ năm 2017 với niềm đam mê nhóm đồ healthy và mong muốn lan tỏa tới cộng đồng Diệu Linh nên đã tập trung nghiên cứu cho ra các khóa học như Detox & healthy, Sữa hạt dinh dưỡng và Eat clean chuyên sâu.
 • Điều hành Học Viện Dinh Dưỡng Namas 
 • Quản lý và phát triển thương hiệu Sữa Hạt BBNuts
 • Tham gia nhiều Workshop chia sẻ về dinh dưỡng với vai trò là diễn giả. 
  Co-Founder Greli – Think Green – Live Green, một thương hiệu về thực phẩm sạch.
 •  Admin CỘNG ĐỒNG SỐNG KHỎE MỖI NGÀY
 • Sáng tạo và phát triển sản phẩm Detox Healthy & Sữa Hạt Dinh Dưỡng chuỗi Lofita Drinks
 • Giảng dạy và đào tạo hơn 2000+ học viên trong và ngoài nước trong hơn 5 năm hoạt động.