Thao Tran min

Trần Lê Phương Thảo

Phó Phòng Đào Tạo

“Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách, qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc.”

 • Chức vụ : Phó Phòng Đào Tạo tại Học Viện NAMAS.
 • Đã có hơn 7 năm kinh nghiệm trong ngành F&B đã làm việc tại nhiều quán, chuỗi cà phê ở Thành Phố Hồ Chí Minh, tốt nghiệp trường Barista School, có đam mê lớn với cà phê, có kiến thức về kĩ thuật, quy trình sử dụng cà phê máy, latte art, brew.
 • Barista Trainner tại The Lovely Cup O’ coffee
 • Manager tại Saigon 90s
 • Barista Trainner tại chuỗi Cafe & Bánh Fresh Garden
 • Manager tại Newdays Japanese Matcha & Coffee
 • Barista Trainner tại Trung Nguyên Legend
 • Manager Urban Station
 • Manager Phúc Long Tea & Coffee
 • Đào tạo 1500+ học viên trong và ngoài nước trong khóa Pha Chế Tổng Hợp
 • Set Up và vận hành khai trương 10+ quán của học viên Namas.

Trần Lê Phương Thảo

Phó Phòng Đào Tạo

“Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách, qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc.”

– Chức vụ : Phó Phòng Đào Tạo tại Học Viện NAMAS.

– Đã có hơn 7 năm kinh nghiệm trong ngành F&B đã làm việc tại nhiều quán, chuỗi cà phê ở Thành Phố Hồ Chí Minh, tốt nghiệp trường Barista School, có đam mê lớn với cà phê, có kiến thức về kĩ thuật, quy trình sử dụng cà phê máy, latte art, brew.

 • Barista Trainner tại The Lovely Cup O’ coffee
 • Manager tại Saigon 90s
 • Barista Trainner tại chuỗi Cafe & Bánh Fresh Garden
 • Manager tại Newdays Japanese Matcha & Coffee
 • Barista Trainner tại Trung Nguyên Legend
 • Manager Urban Station
 • Manager Phúc Long Tea & Coffee
 • Đào tạo 1500+ học viên trong và ngoài nước trong khóa Pha Chế Tổng Hợp
 • Set Up và vận hành khai trương 10+ quán của học viên Namas.