[THÔNG BÁO] NAMAS THAY ĐỔI BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Logo Namas mới

Học Viện Đào Tạo Namas xin thông báo thay đổi bộ nhận diện thương hiệu như sau:

1. Về Logo

Logo của Học Viện Namas được thay đổi thành hình ảnh mới như sau:

Logo Namas mới

Logo Namas mới

2. Về Logo & Slogan

Slogan của Học Viện Namas được giữ nguyên: “Be So Good They Can’t Ignore You”, tuy nhiên có sự thay đổi về Logo. Dưới đây là hình ảnh Logo & Slogan mới của Học Viện Namas

Logo & Slogan Namas

Logo & Slogan Namas mới

Sự thay đổi trong bộ nhận diện thương hiệu được áp dụng bắt đầu từ tháng 04/2022. Tất cả các văn bản, công văn, hình ảnh, bài đăng… sẽ sử dụng bộ nhận diện thương hiệu mới.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về Namas tại bài viết sau đây.

Học Viện Namas xin chân thành cảm ơn!

18006128
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon